Amanida de tomata amb ceba al cop de puny amb seitons de Roses en vinagre