MENÚ GASTRONÒMIC

[CAT]
EL MENÚ GASTRONÒMIC 36.30 
* taula completa.

·Un resum amb format tastets de la carta i un recorregut als productes de Cuina Volcànica·

·El menú gastronòmic consta de dos snacks, tres entrants, dos segons, carn i peix, i dues postres en el qual està inclòs 1/2 litre d’aigua mineral i pa del forn de llenya dels Hostalets d’en Bas. La seva oferta pot variar segons temporada o recomanació del xef.  ·

·Cuina oberta de 13h a 15h30 i de 20h a 22h30, restaurant obert de 13h a 17h i de 20h a 00h30·

Aquest menú s’adaptarà amb plats vegetarinas/vegans i/o altres sol·licituds solament amb previ encàrrec. Els menús no es poden compartir.

Snacks:
Cruixent de porc eco amb tocs fumats.
Aspic de porc, tàperes i anxoves de la casa.
Entrants:
L’ostra amb salsa tèbia d’algues i té matcha.
Carbassa de “Verdures La Canya” en confit, brasejada amb romaní i la seva flor farcida amb brandada de bacallà. – 36a MOSTRA GASTRONÒMICA DE LA GARROTXA
Farro amb farigola i ou ecològic de “Mas Castanyer” cuit a baixa temperatura.
Segon:
Dau de tonyina vermella amb cremós de fesols de Santa Pau i vel de cansalada ibèrica.
Mar i muntanya de costelló i marisc amb puré cremós de patata i salsa de ratafia.
Postres:
La Torradeta de Santa Teresa “torrija” de tortell d’Olot de “Can Carbasseres” amb cítrics.
* Els hi donem la possibilitat de canviar les postres per a una taula de formatges de proximitat (suplement 6 €).
Petites bogeries volcàniques.

Selecció del nostre celler per a maridar el menú gastronòmic:

 • ESCUMÓS NATURAL DE FLORS: SAMBUKINA NATURE 75 cl. Flor de saüc. Relat de la primavera a la Garrotxa. Les Preses. 27,65
 • FER VOLAR COLOMS Blanc floral. Muscat i gewürztraminer. Blanc DO Catalunya. Celler Segura Viudas. 14,50
 • MAS DE LA TORREVELLA 100 % Chardonnay. Blanc DO Penedès. Celler Torelló Viticultors. 15,90
 • RIGAU ROS CRIANÇA Cabernet Sauvignon, Garnatxa Negra i Merlot. Negre DO Empordà. Celler Oliveda. 12 mesos criança en barrica roure americà i 12 mesos en ampolla. 14,50

[ES]
EL MENÚ GASTRONÓMICO 36.30 
* mesa completa.

·Un resumen con formato de cata de la carta y un recorrido a los productos de Cocina Volcánica·

·El menú gastronómico consta de snakcs, tres entrantes, dos segundos y postres en el cual está incluido 1/2 litro de agua mineral y pan del horno de leña de Hostalets d’en Bas. La oferta puede variar según temporada o recomendación del chef·

·Cocina abierta de 13h a 15h30 y de 20h a 22h30, restaurante abierto de 13h a 17h y de 20h a 00h30· Este menú se adaptará con platos vegetarinas/veganos y/u otras solicitudes solo con previo encargo. Los menús no se pueden compartir.

Snacks:
Crujiente de cerdo eco con toques ahumados.
Aspic de cerdo, alcaparras y anchoas de la casa.
Entrantes:
La ostra con salsa tibia de algas y te matcha.
Calabaza de “Verduras La Canya” confitada, braseada con romero y su flor rellena con brandada de bacalao. – 36a MOSTRA GASTRONÓMICA DE LA GARROTXA
Farro con tomillo y huevo ecológico de Mas Castanyer cocido a baja temperatura.
Segundos:
Dado de atún rojo con cremoso de fesols de Santa Pau y velo de tocino ibérico.
Mar y montaña de costilla y marisco con puré cremoso de patata y salsa de ratafía.
Postres:
La torrija de Tortell de Olot de “Can Carbasseres” con cítricos.
* Les damos la posibilidad de cambiar el postre para una mesa de quesos de proximidad (suplemento 6 €).
Pequeñas locuras volcánicas.

Selección de nuestra bodega para maridar el menú gastronómico:

 • ESCUMÓS NATURAL DE FLORS: SAMBUKINA NATURE 75 cl. Flor de saüc. Relat de la primavera a la Garrotxa. Les Preses. 27,65
 • FER VOLAR COLOMS Blanco floral. Muscat i gewürztraminer. Blanco DO Catalunya. Bodega Segura Viudas. 14,50
 • MAS DE LA TORREVELLA 100 % Chardonnay. Blanco DO Penedès. Bodega Torelló Viticultors. 15,90
 • RIGAU ROS CRIANZA Cabernet Sauvignon, Garnatxa Negra y Merlot. Tinto DO Empordà. Bodega Oliveda. 12 meses crianza en barrica roble americano y 12 meses en botella. 14,50

[EN]
THE GASTRONOMIC MENU 36.30 
* complete table

· A summary with tasting format of the menu and a tour of Volcanic Cuisine products·

· The gastronomic menu consists of snacks, three starters, two main courses and desserts which include 1/2 liter of mineral water and bread from the Hostalets d’en Bas wood-fired oven. Their offer may vary depending on the season or the chef’s recommendation ·

· Kitchen open from 1pm to 3.30pm and from 8pm to 10.30pm, the restaurant is opened from 1pm to 5pm and from 8pm to 0.30am.

This menu will be adapted with vegetarian/vegan dishes and/or other requests only with prior order. Menus cannot be shared.

Snacks:
Crispy eco pork with smoky touches.
Pork aspic, capers and house anchovies.
Starters:
The oyster with warm seaweed sauce and matcha tea.
Candied “Vedures La Canya” pumpkin, braised with rosemary and its flower stuffed with cod brandy. – 36th MOSTRA GASTRONÒMICA DE LA GARROTXA
Farro with thyme and organic egg from “Mas Castanyer” cooked at a low temperature.
Main courses:
Cube of red tuna with Santa Pau white beans cream and Iberian bacon veil.
Sea and mountain ribs and seafood with creamy potato puree and ratafia sauce.
Desserts:
The Olot tortell “torrija” from “Can Carbasseres” with citrus fruits.
* We give you the opportunity to change the dessert for a table of local cheeses (supplement 6 €).
Small volcanic madness.

Selection of our wine cellar to pair with the gastronomic menu:

 • ESCUMÓS NATURAL DE FLORS: SAMBUKINA NATURE 75 cl. Flor de saüc. Relat de la primavera a la Garrotxa. Les Preses. 27,65
 • FER VOLAR COLOMS White flower. Muscat and gewürztraminer. White DO Catalunya. Cellar Segura Viudas. 14,50
 • MAS DE LA TORREVELLA 100 % Chardonnay. White DO Penedès. Cellar Torelló Viticultors. 15,90
 • RIGAU ROS CRIANZA Cabernet Sauvignon, Garnatxa Negra and Merlot. Red DO Empordà. Cellar Oliveda. 12 months aged in american oak barrels and 12 months in bottle. 14,50

MENU GASTRONOMIQUE 36.30 
* tableau complet

· Un résumé avec format dégustation du menu et un tour des produits de la Cuisine Volcanique ·

· Le menu gastronomique se compose de collations, de trois entrées, de deux plats et desserts comprenant 1/2 litre d’eau minérale et du pain du four à bois des Hostalets d’en Bas. Leur offre peut varier selon la saison ou la recommandation du chef ·

· Cuisine ouverte de 13h à 15h30 et de 20h à 22h30, le restaurant est ouvert de 13h à 17h et de 20h à 0h30.

Ce menu sera adapté avec des plats végétariens/végétaliens et/ou d’autres demandes uniquement sur commande préalable. Les menus ne peuvent pas être partagés.

Collations :
Porc écologique croustillant avec des touches fumées.
Aspic de porc, câpres et anchois maison.
Entrées:
L’huître, sauce tiède aux algues et thé matcha.
Courge “Vedures La Canya” confite, braisé au romarin et sa fleur farcie avec morue. – 36ème MOSTRA GASTRONÒMICA DE LA GARROTXA
Farro au thym et oeuf bio du “Mas Castanyer” cuit à basse température.
Plat principaux:
Cube de thon rouge à la crème de haricots de Santa Pau et voile de lard ibérique.
Mer et montagne de côtelette de porc et fruits de mer avec purée de pommes de terre crémeuse et sauce ratafia.
Desserts:
Le tortell d’Olot “torrija” de “Can Carbasseres” aux agrumes.
* Vous pouvez changer le dessert pour une table de fromages locaux (supplément 6 €).
Petite folie volcanique.

Sélection de notre cave à vin pour accompagner le menu gastronomique: 

 • ESCUMÓS NATURAL DE FLORS: SAMBUKINA NATURE 75 cl. Flor de saüc. Relat de la primavera a la Garrotxa. Les Preses. 27,65
 • FER VOLAR COLOMS Blanc floral. Muscat et gewürztraminer. Blanc DO Catalunya. Cave Segura Viudas. 14,50
 • MAS DE LA TORREVELLA 100 % Chardonnay. Blanc DO Penedès. Cave Torelló Viticultors. 15,90
 • RIGAU ROS CRIANZA Cabernet Sauvignon, Garnatxa Negra et Merlot. Rouge DO Empordà. Cave Oliveda. 12 mois vieilli en fûts de chêne américain et 12 mois en bouteille. 14,50