MENÚ GASTRONÒMIC

[CAT]
MENÚ GASTRONÒMIC 36.30 
* taula completa.

·Un resum amb format tastets de la carta i un recorregut als productes de Cuina Volcànica·

·El menú gastronòmic consta de Snacks, tres entrants, dos segons i postres en el qual està inclòs 1/2 litre d’aigua mineral i pa del forn de llenya dels Hostalets d’en Bas.  ·

·Cuina oberta de 13h a 15h30 i de 20h a 22h30, restaurant obert de 13h a 17h i de 20h a 00h30·

Snacks:
Bastonets de fajol i farro amb crema suau de formatge serrat d’ovella Mas Farró.
Ostra amb saltat de xiitake de “Fungi Girona”.
Entrants:
Carbassa de “Verdures La Canya” en confit brasejada amb romaní i la seva flor farcida amb brandada de bacallà.
Crema de ceps amb ou cuit a baixa temperatura eco “Mas Castanyer”.
Segon:
Suprema de turbot salvatge amb cremós de fesols de Santa Pau i salsa al safrà.
Tataki de vedella madura amb bolets de tardor i moniato.
Postres:
La Torradeta de Santa Teresa “torrija” de tortell d’Olot amb gelat de ratafia.
* Els hi donem la possibilitat de canviar les postres per a una taula de formatges de proximitat (suplement 6 €).
Petites bogeries volcàniques.

Els menús no es poden compartir.

Selecció del nostre celler (14,50 / ampolla):

*FER VOLAR COLOMS BLANC 2020. Celler Segura Viudas. DO Catalunya (Gewürztraminer, Mocatel, Sauvignon Blanc).

* GAROINA BLANC 2021. Celler Oliveda. DO EMPORDÀ (Chardonnay): Aroma perfumada amb notes de cítrics, plàtan i pinya. En boca és intens, saborós i fresc.

* PAGO DIANA ORGÀNIC Chardonnay 2019. Sant Jordi Desvalls, DO Catalunya. Envelliment en barrica.

* PAGO DIANA ORGÀNIC Ull de llebre de segona floració 2020. Sant Jordi Desvalls, DO Catalunya.

* RIGAU ROS CRIANÇA 2019. Celler Oliveda. DO EMPORDÀ (Cabernet Sauvignon, Garnatxa i Merlot): Al paladar és gustós, carnós, amb bona estructura i un final persistent.

[ES]
MENÚ GASTRONÓMICO 36.30 
* mesa completa.

·Un resumen con formato de cata de la carta y un recorrido a los productos de Cocina Volcánica·

·El menú gastronómico consta de snakcs, tres entrantes, dos segundos y postres en el cual está incluido 1/2 litro de agua mineral y pan del horno de leña de Hostalets d’en Bas. La oferta puede variar según temporada o recomendación del chef·

·Cocina abierta de 13h a 15h30 y de 20h a 22h30, restaurante abierto de 13h a 17h y de 20h a 00h30·

Snacks:
Bastoncillos de trigo sarraceno y farro con crema suave de queso de oveja Mas Farró.
Ostra con salteado de shiitake de “Fungi Girona”.
Entrantes:
Calabaza de “Verduras La Caña” en confit braseada con romero y su flor rellena con brandada de bacalao.
Crema de cepas con huevo cocido a baja temperatura eco “Mas Castanyer”.
Segundos:
Suprema de rodaballo salvaje con cremoso de fesols de Santa Pau y salsa en el azafrán.
Tataki de ternera madura con setas de otoño y boniato.
Postres:
La torrija de Tortell de Olot con helado de ratafía.
* Les damos la posibilidad de cambiar el postre para una mesa de quesos de proximidad (suplemento 6 €).
Pequeñas locuras volcánicas.

Los menús no se pueden compartir.

Selección de nuestra bodega (14,50 / botella):

*FER VOLAR COLOMS BLANCO 2020. Bodega Segura Viudas. DO Catalunya (Gewürztraminer, Mocatel y Sauvignon Blanc).

* GAROINA BLANCO 2021. Bodega Oliveda. DO EMPORDÀ (Chardonnay): Aroma perfumado con notas de cítricos, plátano y piña. En boca es intenso, sabroso y fresco.

* PAGO DIANA ORGÁNICO Chardonnay 2019. Sant Jordi Desvalls, DO Catalunya. Envejecimiento en barrica.

* PAGO DIANA ORGÁNICO Tempranillo de segunda floración 2020. Sant Jordi Desvalls, DO Catalunya.

* RIGAU ROS CRIANZA 2019. Bodega  Oliveda. DO EMPORDÀ (Cabernet Sauvignon, Garnacha y Merlot): En el paladar es sabroso, carnoso, con buena estructura y un final persistente.

[EN]
GASTRONOMIC MENU 36.30 
* complete table

· A summary with tasting format of the menu and a tour of Volcanic Cuisine products·

· The gastronomic menu consists of snacks, three starters, two main courses and desserts which include 1/2 liter of mineral water and bread from the Hostalets d’en Bas wood-fired oven. Their offer may vary depending on the season or the chef’s recommendation ·

· Kitchen open from 1pm to 3.30pm and from 8pm to 10.30pm, the restaurant is opened from 1pm to 5pm and from 8pm to 0.30am.

Snacks:
Sticks of buckwheat and farro with soft Mas Farró sheep’s serrat cheese cream.
Oyster with shiitake sauce from “Fungi Girona”.
Starters:
“Verdures La Canya” squash in confit braised with rosemary and its flower stuffed with cod.
Cream of mushrooms with egg cooked at a low temperature eco “Mas Castanyer”.
Main courses:
Wild turbot soup with creamy Santa Pau beans and saffron sauce.
Tataki of mature beef with autumn mushrooms and sweet potato.
Desserts:
The Olot tortell “torrija” with ratafia ice cream.
* We give you the opportunity to change the dessert for a table of local cheeses (supplement 6 €).
Small volcanic madness.

Menus cannot be shared.

Selection of our winery (14.50 / bottle):

* FER VOLAR COLOMS WHITE 2020. Segura Viudas Winery. DO Catalunya (Gewürztraminer, Mocatel, Sauvignon Blanc).

* GAROINA WHITE 2021. Oliveda winery. DO EMPORDÀ (Chardonnay): Scented aroma with notes of citrus, banana and pineapple. In the mouth it is intense, tasty and fresh.

* PAGO DIANA ORGÀNIC Chardonnay 2019. Sant Jordi Desvalls, DO Catalonia. Aging in barrels.
* PAGO DIANA ORGÀNIC Ull de llebre second flowering 2020. Sant Jordi Desvalls, DO Catalunya.

* RIGAU ROS CRIANÇA 2019. Oliveda winery. DO EMPORDÀ (Cabernet Sauvignon, Grenache and Merlot): On the palate it is tasty, meaty, with good structure and a persistent finish.

MENU GASTRONOMIQUE 36.30 
* tableau complet

· Un résumé avec format dégustation du menu et un tour des produits de la Cuisine Volcanique ·

· Le menu gastronomique se compose de collations, de trois entrées, de deux plats et desserts comprenant 1/2 litre d’eau minérale et du pain du four à bois des Hostalets d’en Bas. Leur offre peut varier selon la saison ou la recommandation du chef ·

· Cuisine ouverte de 13h à 15h30 et de 20h à 22h30, le restaurant est ouvert de 13h à 17h et de 20h à 0h30.

Collations :
Bâtons de haricot bâtons et farro à la crème de brebis Mas Farró.
Huître à la sauce shiitake de « Fungi Girona ».
Entrées:
Courge confite “Verdures La Canya” braisée au romarin et sa fleur farcie avec morue.
Crème de champignons à l’oeuf cuit à basse température eco “Mas Castanyer”.
Plat principaux:
Turbot sauvage avec crémeux de haricots de Santa Pau et sauce au safran.
Tataki de boeuf maturé aux champignons d’automne et patate douce.
Desserts:
Le tortell d’Olot “torrija” avec de la glace au ratafia.
* Vous pouvez changer le dessert pour une table de fromages locaux (supplément 6 €).
Petite folie volcanique.

Les menus ne peuvent pas être partagés.

Sélection de notre domaine viticole (14.50/bouteille) :

* FER VOLAR COLOMS BLANC 2020. Cave Segura Viudas. DO Catalunya (Gewürztraminer, Mocatel, Sauvignon Blanc).

* GAROINA BLANC 2021. Cave Oliveda. DO EMPORDÀ (Chardonnay) : Arôme parfumé aux notes d’agrumes, de banane et d’ananas. En bouche, il est intense, savoureux et frais.

* PAGO DIANA ORGÀNIC Chardonnay 2019. Sant Jordi Desvalls, DO Catalogne. Elevage en barriques.
* PAGO DIANA ORGÀNIC Ull de llebre deuxième floraison 2020. Sant Jordi Desvalls, DO Catalunya.

* RIGAU ROS CRIANÇA 2019. Cave Oliveda. DO EMPORDÀ (Cabernet Sauvignon, Grenache et Merlot) : En bouche, il est savoureux, charnu, avec une bonne structure et une finale persistante.