MENÚ GASTRONÒMIC

[CAT]
EL MENÚ GASTRONÒMIC 36.30 
* taula completa.

Un resum amb format tastets de la carta i un recorregut als productes de Cuina Volcànica en el qual està inclòs 1/2 litre d’aigua mineral i pa del forn de llenya dels Hostalets d’en Bas.

Els menús no es poden compartir. La seva oferta pot variar segons temporada o recomanació del xef. 

·Cuina oberta de 13h a 15h30 i de 20h a 22h30, restaurant obert de 13h a 17h i de 20h a 00h30·

Aquest menú s’adaptarà amb plats vegetarinas/vegans i/o altres sol·licituds solament amb previ encàrrec. 


Espàrrecs de Gavà amb maionesa de safrà.
L’Ostra del 2 amb gàrum i fumada.

Múrgoles a la crema amb micuit d’ànec.
Carxofes amb cansalada ibèrica i ou a baixa temperatura de “Mas Castanyer”.

Suprema de peix de costa en suquet amb allioli.
Mar i muntanya de terrina de costella de porc Duroc amb cremós de fesols de Santa Pau, crema de marisc i salsa de ratafia Russet.

La Torradeta de Santa Teresa amb versió! de tortell d’Olot de Can Carbasseres amb llet d’ovella ripollesa, pera a la vainilla i formatge Serrat d’Ovella Mas Farró.
* Els hi donem la possibilitat de canviar les postres per a una taula de formatges de proximitat (suplement 6 €).
Petites bogeries volcàniques.

Selecció del nostre celler per a maridar el menú gastronòmic:

 • ESCUMÓS NATURAL DE FLORS: SAMBUKINA NATURE 75 cl. Flor de saüc. Relat de la primavera a la Garrotxa. Les Preses. 27,65
 • FER VOLAR COLOMS Blanc floral. Muscat i gewürztraminer. Blanc DO Catalunya. Celler Segura Viudas. 14,50
 • MAS DE LA TORREVELLA 100 % Chardonnay. Blanc DO Penedès. Celler Torelló Viticultors. 15,90
 • RIGAU ROS CRIANÇA Cabernet Sauvignon, Garnatxa Negra i Merlot. Negre DO Empordà. Celler Oliveda. 12 mesos criança en barrica roure americà i 12 mesos en ampolla. 14,50
 • TORELLÓ BRUT RESERVA AGRICULTURA ECOLÓGICA 18,50

[ES]
EL MENÚ GASTRONÓMICO 36.30 
* mesa completa.

·Un resumen con formato de cata de la carta y un recorrido a los productos de Cocina Volcánica en el cual está incluido 1/2 litro de agua mineral y pan del horno de leña de Hostalets d’en Bas.

Los menús no se pueden compartir. La oferta puede variar según temporada o recomendación del chef·

·Cocina abierta de 13h a 15h30 y de 20h a 22h30, restaurante abierto de 13h a 17h y de 20h a 00h30· Este menú se adaptará con platos vegetarinas/veganos y/u otras solicitudes solo con previo encargo. 


Espárragos de Gavà con mayonesa de azafrán.
La Ostra del 2 con garum y ahumada.

Colmenillas a la crema con micuit de pato.
Alcachofas con panceta ibérica y huevo a baja temperatura de “Mas Castanyer”.

Suprema de peix de costa en suquet con allioli.
Mar y montaña de terrina de costilla de cerdo Duroc con cremoso de fesols de Santa Pau, crema de marisco y salsa de ratafía Russet.

¡La Torrija con versión! de roscón de Olot de Can Carbasseres con leche de oveja ripollesa, pera a la vainilla y queso de ovella Mas Farró.
* Les damos la posibilidad de cambiar el postre para una mesa de quesos de proximidad (suplemento 6 €).
Pequeñas locuras volcánicas.

Selección de nuestra bodega para maridar el menú gastronómico:

 • ESCUMÓS NATURAL DE FLORS: SAMBUKINA NATURE 75 cl. Flor de saüc. Relat de la primavera a la Garrotxa. Les Preses. 27,65
 • FER VOLAR COLOMS Blanco floral. Muscat i gewürztraminer. Blanco DO Catalunya. Bodega Segura Viudas. 14,50
 • MAS DE LA TORREVELLA 100 % Chardonnay. Blanco DO Penedès. Bodega Torelló Viticultors. 15,90
 • RIGAU ROS CRIANZA Cabernet Sauvignon, Garnatxa Negra y Merlot. Tinto DO Empordà. Bodega Oliveda. 12 meses crianza en barrica roble americano y 12 meses en botella. 14,50
 • TORELLÓ BRUT RESERVA AGRICULTURA ECOLÓGICA 18,50

[EN]
THE GASTRONOMIC MENU 36.30 
* complete table

A summary with tasting format of the menu and a tour of Volcanic Cuisine products which includes 1/2 liter of mineral water and bread from the Hostalets d’en Bas wood-fired oven.

Menus cannot be shared. Their offer may vary depending on the season or the chef’s recommendation 

· Kitchen open from 1pm to 3.30pm and from 8pm to 10.30pm, the restaurant is opened from 1pm to 5pm and from 8pm to 0.30am.

This menu will be adapted with vegetarian/vegan dishes and/or other requests only with prior order. 


Gavà asparagus with saffron mayonnaise.
Oyster number 2 with garum and smoked.

Morels in cream with duck.
Artichokes with Iberian bacon and egg at low temperature from “Mas Castanyer”.

Suprema of coastal fish in sauce with aioli.
Sea and mountain Duroc pork rib terrine with creamy Santa Pau beans, seafood cream and Russet ratafia sauce.

:
The French toast with a version! of Olot de Can Carbasseres tortell with Ripollesa sheep’s milk, vanilla pear and sheep cheese Mas Farró.
* We give you the opportunity to change the dessert for a table of local cheeses (supplement 6 €).
Small volcanic madness.

Selection of our wine cellar to pair with the gastronomic menu:

 • ESCUMÓS NATURAL DE FLORS: SAMBUKINA NATURE 75 cl. Flor de saüc. Relat de la primavera a la Garrotxa. Les Preses. 27,65
 • FER VOLAR COLOMS White flower. Muscat and gewürztraminer. White DO Catalunya. Cellar Segura Viudas. 14,50
 • MAS DE LA TORREVELLA 100 % Chardonnay. White DO Penedès. Cellar Torelló Viticultors. 15,90
 • RIGAU ROS CRIANZA Cabernet Sauvignon, Garnatxa Negra and Merlot. Red DO Empordà. Cellar Oliveda. 12 months aged in american oak barrels and 12 months in bottle. 14,50
 • TORELLÓ BRUT RESERVA AGRICULTURA ECOLÓGICA 18,50

MENU GASTRONOMIQUE 36.30 
* tableau complet

· Un résumé avec format dégustation du menu et un tour des produits de la Cuisine Volcaniquecomprenant 1/2 litre d’eau minérale et du pain du four à bois des Hostalets d’en Bas.

Les menus ne peuvent pas être partagés. Leur offre peut varier selon la saison ou la recommandation du chef ·

· Cuisine ouverte de 13h à 15h30 et de 20h à 22h30, le restaurant est ouvert de 13h à 17h et de 20h à 0h30.

Ce menu sera adapté avec des plats végétariens/végétaliens et/ou d’autres demandes uniquement sur commande préalable.


Asperges Gavà avec mayonnaise au safran.
Huître de 2 au garum et fumée.

Morilles à la crème avec micuit de canard.
Artichauts au lard ibérique et œuf à basse température du “Mas Castanyer”.

Suprema de poisson côtier en sauce à l’aïoli.
Terrine de côte de porc Duroc mer et montagne, crémeux de haricots Santa Pau, crème de fruits de mer et sauce ratafia Russet.

Le pain perdu avec une version ! de tortell d’Olot de Can Carbasseres au lait de brebis, poire vanille et fromage de chèvre Mas Farró.
* Vous pouvez changer le dessert pour une table de fromages locaux (supplément 6 €).
Petite folie volcanique.

Sélection de notre cave à vin pour accompagner le menu gastronomique: 

 • ESCUMÓS NATURAL DE FLORS: SAMBUKINA NATURE 75 cl. Flor de saüc. Relat de la primavera a la Garrotxa. Les Preses. 27,65
 • FER VOLAR COLOMS Blanc floral. Muscat et gewürztraminer. Blanc DO Catalunya. Cave Segura Viudas. 14,50
 • MAS DE LA TORREVELLA 100 % Chardonnay. Blanc DO Penedès. Cave Torelló Viticultors. 15,90
 • RIGAU ROS CRIANZA Cabernet Sauvignon, Garnatxa Negra et Merlot. Rouge DO Empordà. Cave Oliveda. 12 mois vieilli en fûts de chêne américain et 12 mois en bouteille. 14,50
 • TORELLÓ BRUT RESERVA AGRICULTURA ECOLÓGICA 18,50