Terrina de patata, fesols i botifarra de perol amb salsa de bolets