La paella d’arròs de mar i muntanya.

12,50

Es cobrarà 10€ en dispòsit per la paella.

Un.