El pop de Roses a la brasa amb guisadet de fesols de Santa Pau.

13,90

Un.