MENÚ PELS MÉS MENUTS

[CAT]
MENÚ PELS MÉS MENUTS
(FINS 10 ANYS)  12.00
·plat a escollir + postres·

·Menú de dilluns a diumenge migdia, cuina oberta de 13h a 15h30, restaurant obert de 13h a 16h30 -segons normativa vigent-·

 

PLAT PRINCIPAL A ESCOLLIR:
· Patata d’Olot amb guarnició.
· Macarrons a la cassola amb formatge parmesà.
· Fingers de pollastre arrebossat amb guarnició.
· Peix del dia amb guarnició.
· Hamburguesa “Natrus” de Mas La Carrera de La Vall d’en Bas (100% vedella de pastura Angus).
La guarnició dels plats poden ser verdures, puré de patates, patata al caliu, patates casolanes fregides o amanida.

 

I DE POSTRES:
· Crema catalana de la casa.
· Iogurt al gust de la granja “La Fageda”.
· Gelat o sorbet artesà al gust.
· Assortit de fruita natural.

 

Aquest menú inclou 1/2 litre d’aigua mineral i pa de forn de llenya dels Hostalets. Els menús no es poden compartir.

[ES]
MENÚ PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
(HASTA 10 AÑOS)  12.00
·plato a elegir + postres·

·Menú de lunes a domingo mediodía, cocina acbierta de 13h a 15h30, restaurante abierto de 13h a 16h30 -según normativa vigente-·

 

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR:
· Patata de Olot con guarnición.
· Macarrones a la cazuela con queso parmesano.
· Fingers de pollo rebozado con guarnición.
· Pescado del día con guarnición.
· Hamburguesa “Natrus” de Mas La Carrera de La Vall d’en Bas (100% ternera de pastura Angus).
La guarnición de los platos pueden ser verduras, puré de patatas, patata al caliu, patatas caseras fritas o ensalada.

 

Y DE POSTRES:
· Crema catalana de la casa.
· Yogur al gusto de la granja “La Fageda”.
· Helado o sorbete artesano al gusto.
· Surtido de fruta natural.

 

Este menú incluye 1/2 litro de agua mineral y pan de horno de leña de Hostalets. Los menús no se pueden compartir.

[EN]
MENU FOR THE LITTLE ONES
(UNTIL 10 YEARS OLD)  12.00
· dish to choose + dessert ·

·Menu from Monday to Sunday noon, open kitchen from 1pm to 3.30pm, restaurant open from 1pm to 4.30pm -according to current regulations- ·

 

MAIN DISH TO CHOOSE:
· Olot potato (meat and potatoes fried) with garnish.
· Macaroni in a casserole with Parmesan cheese.
· Battered chicken fingers with garnish.
· Fish of the day with garnish.
· Hamburguer “Natrus” from Mas La Carrera in La Vall d’en Bas (100% Angus grazing beef ).
The garnish of the dishes can be vegetables, mashed potatoes, hot potatoes, home fries or salad.

 

AND DESSERT:
· Catalan house cream.
· Yogurt of the farm “La Fageda”.
· Artisan ice cream or sorbet to taste.
· Assorted natural fruit.

 

This menu includes 1/2 liter of mineral water and Hostalets wood-fired bread. Menus cannot be shared.